#AsuultSambar :

ASUULT.NET - МОНГОЛ УЛС МАНДАН БАДРАГ!
It is currently Feb.23.19 8:12 am

All times are UTC+09:00
Post new topic  Reply to topic  [ 287 posts ]  Go to page 1 2 3 4 512 Next
Author Message
 Post subject: ** Нирвана **
PostPosted: May.15.06 7:50 am 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: May.07.06 2:06 pm
Posts: 14
Location: smongol
Nirvana giin duu sonsdog hun bainu?

Гарчиг криллдсэн Зочин


Top
   
 Post subject:
PostPosted: May.15.06 11:32 pm 
Offline
Асуулт Самбарын Хvндэт Манаач

Joined: Sep.25.04 2:14 pm
Posts: 4698
Bnashdee...
Image


Top
   
 Post subject:
PostPosted: May.16.06 12:49 am 
Offline
• Guitarist
User avatar

Joined: Mar.15.05 3:58 pm
Posts: 3765
Location: zZzetod...
Image

smells like the teen spirit

aguu hamtlag

_________________
http://odkots.blogspot.com/


Top
   
 Post subject: Nirvana
PostPosted: May.16.06 3:04 am 
Offline
Гялалзах Одны Гялбаа Гишvvн
Гялалзах Одны Гялбаа Гишvvн
User avatar

Joined: Feb.23.06 9:49 pm
Posts: 270
Location: Tsohiloh zurhen dotoroo
Image
Nirvana philosophy

Image
Nirvana Kurt

Image


Tsagtaa goy l bsandaa. Ter uy gehdee neeh haranhui bdg bsn....Fly away...

_________________
Tijs Verwest


Top
   
 Post subject:
PostPosted: May.16.06 4:01 pm 
Offline
Асуулт Самбарын Хvндэт Манаач

Joined: Sep.25.04 2:14 pm
Posts: 4698
Nevermind (2005)
Sliver: The Best Of The Box (2005)
Sliver - The Best Of The... (2005)
With The Lights Out: Box... (2004)
With The Lights Out - Bo... (2004)
With The Lights Out (2004)
Nirvana (2002)
From The Muddy Banks Of ... (1996)
MTV Unplugged In New York (1994)
In Utero (1993)
In Utero (Edited) (1993)
Incesticide (1992)
Nevermind (1991)
Bleach (1989)


NirvaNaa...


Last edited by <--emee--> on May.16.06 4:09 pm, edited 1 time in total.

Top
   
 Post subject:
PostPosted: May.16.06 4:18 pm 
Offline
Асуулт Самбарын Хvндэт Манаач

Joined: Sep.25.04 2:14 pm
Posts: 4698
We passed upon the stair
We spoke of worlds and when
Although I wasn't there
He said I was his friend
Which came as a surprise
I spoke into his eyes
I thought you died alone
A long long time ago

Oh no, not me
We never lost control
You're face to face
With The Man Who Sold The World

I laughed and shook his hand
And made my way back home
I've searched a foreign land
For years and years I roamed
I gazed a gazeless stare
At all the millions here
I must have died alone (Alt: I must have died along)
A long, long time ago

[x2]
Who knows?
Not me
We never lost control
You're face to face
With the Man who Sold the World


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Jun.07.06 4:43 pm 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: Jun.05.06 11:23 am
Posts: 12
Location: Ulaanbaatar, Mongolia
Íèðâààíä õ¿ðýõ çàì

Íèðâàíà. Ýíý ¿ãèéã ñîíññîí óó? Àðèóñ÷, ãýãýýð÷, áóðõàíû õóòãèéã îëîõ ãýñýí óòãàòàé ñàíñêðèò ¿ã. Õàðèí ýíý ¿ã ºíºº ¿åä ìîíãîë÷óóä áèäíèé ñàéí ìýäýõã¿é áîëîâ÷ øèíý ¿åèéí õºãæèì íºëººíä íü áàéñààð áàéãàà íýãýí õàìòëàãèéí íýðýýð àëäàðøñàí áàéäàã. Òýð áîë Íèðâàíà. Ãðàíæ ðîêîîð äóóëæ, øèíý õºãæìèéí ñóóðü îéëãîëòóóäûã òîäîðõîéëîëöñîí õàìòëàã. Õàðèí òýð õàìòëàãèéã ò¿¿íèé àõëàã÷, äóó÷èí, ãèòàð÷èí Êóðò Êîáîéíû, àìæèëòûíõàà õàæóóãààð àìèà õîðëîñîí ãóíèãò ò¿¿õ äàãàæ ÿâäàã. Òýð 1994 îíä àìèà õîðëîñíîîð õàìòëàãèéí óðàí á¿òýýë çîãññîí. Õàðèí ¿ëäýýñýí á¿òýýë¿¿ä íü áóñàä øîó ãðóïïóóäûíõ øèã á¿äãýðýí õóó÷èðñàíã¿é, ýñðýãýýðýý, îí æèë¿¿ä ºíãºðºõ òóñàì ò¿¿íèé ø¿òýí áèøðýã÷èä íýìýãäýæ, öîìãóóä íü õýäýí æèë áîëîîä ë õóäàëäààíä îëäîõîî áîëüäîã, òýãýýä àõèí õýâëýäýã áàéõ þì. Á¿¿ð õîæèì, 2001 îíû 7 äóãààð ñàðä Êóðò Êîáàéíû áýëýâñýí ýõíýð Êóðòíýé Ëîîâ íü õàìòëàãèéí ãèø¿¿í àñàí Êðèñ Íîâîñýëèê, Äýéâ Ãðîîë íàðòàé “You Know You’re Right” äóóíû çîõèîã÷èéí ýðõèéí òºëºº ø¿¿õýýð çààëäàæ áàéâ. Áàñ Íèðâàíàãèéí “You Know You’re Right” öîìîã íü Êóðòèéã ¿õñýíýýñ õîéø 8 æèëèéí äàðàà, 2002 îíä Áèëëáîàðäûí Ìîäåðí Ðîê æàãñààëòûã äºðâºí äîëîî õîíîãèéí òóðø òýðã¿¿ëæ áàéëàà. Àëü 1993 îíû “In Utero” áóþó ìîíãîëîî𠓯òðýýí äîòîð” ãýñýí íýðòýé öîìîã íü ºíººã õ¿ðòýë ÷àäàëòàé öîìîã õýâýýð. Òýãâýë òýð ¿çýãäëèéí ãîë ä¿ð, Íèðâàíà õàìòëàãèéí àõëàã÷, äóó÷èí, àìèà õîðëîã÷, äîìîãò Êóðò Êîáàéí ãýæ õýí áý?

Íèðâàíàãèéí äóó÷èí, ãèòàð÷èí Êóðò Êîáàéí 1967 îíû 2 äóãààð ñàðûí 20-íä Õîêóàì õýìýýõ áÿöõàí õîòîä òºðæýý. Ò¿¿íèéã òºðñíèé äàðààõàí ãýð á¿ë íü Âàøèíãòîíû Àáýðäèéíä í¿¿æ î÷èâ. Êóðòèéí õ¿¿õýä íàñ àç æàðãàëòàé áàéñàí áîëîâ÷ ýð¿¿ë ìýíä íü ìàø ìóó áàéëàà. Ò¿¿íèé óóøèã, õîäîîä íü ºâ÷ëºëòýé áàéâ. Ãýñýí ÷ Êóðò, 7 íàñòàé áàéõàä ýöýã ýõ íü ñàëàõ õ¿ðòýë ìàø èõ àç æàðãàëòàé áàéæýý.

Ãýð á¿ë ñàëñíààð íýã õàìààòíûõààñàà íºãºº õàìààòíûõàà ãýðò øèëæèí àìüäðàõ áîëæ, “Ýíý ÿâäàë ò¿¿íèé àìüäðàëûã ººð÷èëñºí. Òýð á¿ðìºñºí ººð÷ëºãäñºí. Òýð ìàø á¿ðýã áîëæ, í¿¿ð íü áàéíãà è÷èæ óëàéäàã áîëñîí” ãýæ ò¿¿íèé ýýæ Âýíäè äóðñàí ÿðüæýý.

Òýð ààâûíõàà ãýðò áàéõäàà õºãæèìä íýâò îðæ, Àýðîñìèò, Ëýä Çýïïýëèí áà Áëàê Ñàááàò íàðûí ðîêèéã ñîíñîæ ºíæèíº. Ààâ íü Êóðòýä áýéñáîë ñàíàë áîëãîñîí ÷, Êóðò òîãëîîìîíä ñàíààòàéãààð ñààä õèéíý. Õàðèí Êóðò ãèòàð, áàññ òîãëîäîã Ñêîòò áà Ýíäè ãýäýã õºâã¿¿äòýé òàíèëöàæ, Êóðòûí àìüäðàë ýíäýýñ õºãæèìòýé õîëáîãäîæ ýõýëñýí áàéíà.

Õ¿¿õýä íàñ íü ñààðàë, á¿ðýã çºð÷èë人í äóíä ºíãºðñºí Êóðò ðîê õºãæìèéí ãàéõàìøãèéã ìýäýð÷, 1985 îíä õýñýã õóãàöààíä áèå õàìãààëàã÷ õèéæ áàéõäàà 19 íàñòàé, þãîñëàâ ãàðàëòàé Êðèñ Íîâîñýëèêòýé òàíèëöàæ, 1987 îíä õàìòàð÷ òîãëîæ ¿çýýä õàìòëàã áàéãóóëàõààð øèéäñýí áàéíà. Òýð äîòîîä ñýòãýëèéí çºð÷èë, íèéãìèéí òàëàà𠺺ðèéí áîäëûã èëýðõèéëýõýýð øèéäñýí áàéëàà.

Õ¿ì¿¿ñèéí óòãà ó÷èðã¿é õ¿÷èðõèéëýë, îþóí ñàíààíû äàéñàãíàë, áóçàð áóëàé á¿õýí 1987 îíä Êðèñ, Êóðò õî¸ð õàìòëàãàà Íèðâàíà ãýæ íýðëýõýä õ¿ðãýëýý. Èéíõ¿¿ Àìåðèêèéí àãóó íèéãýì ººðèéíõºº àð÷ààã¿éãýýñ Íèðâàíà õàìòëàãèéã òºð¿¿ëýâ.

Òýä àíõàíäàà ìºí㺠õººæ Îëèìïèéí ¿äýøëýãò òîãëîäîã áàéâ. Õàðèí 1987 îíä ïðîäþñåð Æàê Ýíäèíîãèéí õàìò àðâàí äóó á¿òýýëýý. Äóóíààñ äóóíä, êîíöåðòîîñ êîíöåðòîä Íèðâàíà ýðñ ÷àäâàðæñààð 1989 îíû õàâàð, àíõ åð人 ë 600 äîëëàðààð áè÷èãäýæ öàöàãäñàí “Bleach” äýáþò öîìîã íü êîëëåæèéí ðàäèîãîîð õèò¿¿äèéí æàãñààëòàíä àëãóóð îðæ èðëýý. “Bleach” öîìîã 35 000 õóâü çàðàãäàæ, Íèðâàíà õàìòëàã êîëëåæèéí ðàäèîíóóä, Áðèòàíèéí äîëîî õîíîãèéí õºãæìèéí õýâëýë, Ñîíèê Çàëóó÷óóä, Ìóäõîíýé, òýãýýä Äèíîçàâð çýðýã ãðóïïóóäûí ñîíèðõëûã òàòàæ ýõëýâ. Çóí íü Íèðâàíà “Sliver” öîìãîî ãàðãàæ, áàñ àâúÿàñëàã áºìáºð÷èí Äýéâ Ãðîîë ¿íäñýí áºìáºð÷íººð èðëýý. ̺í õàìòëàã DGC êîìïàíèòàé 287 000 $-ûí ãýðýý áàéãóóëæ, õàðèí DGC-ãýýñ òýäíèé öîìãèéã 100 000 õóâü áîðëóóëæ, óäàëã¿é àõèí 50 000 äàõü õóâü áîðëîãäîæ, òýãýýä 1992 îí ãàðàíãóóò “Smells Like Teen Spirit” äóó íü òýð ãóðâûã àëäàð õ¿íäèéí îðãèëä õ¿ðãýâ. Àìåðèêèéí Òîï-10-ûí æàãñààëòàíä äîìîãò Ìàéêë Æåêñîíû “Dangerious” öîìãèéã øàõàæ, Àòëàíòûí äàëàéã àëãàñàí Áðèòàíèéí Òîï10-ò îðæ ýõýëëýý.

1992 îíû 2 äóãààð ñàðä òýäíèé öîìîã ãóðâàí äàâõàð öàãààí àëòààð á¿ðýãäýâ.

Íèðâàíàãèéí àìæèëò õºãæìèéí åðòºíöèéã öî÷ðîëä îðóóëæ, ãàéõàë òºð¿¿ëëýý. Òýäíèé äóóíóóä õºãæìèéí åðòºíöºä öîî øèíý ¿çýãäýë áàéëàà. Ãàéõàìøèãòàé ýíãèéí àÿç, öî÷èð ò¿ðõðýýí, àìüäðàëûí òóõàé óõààëàã õàðààëûí ¿ãñ, ãðàíæ ðîêèéí òóéëûí ýðõ ÷ºëºº òýäíèé á¿òýýëä íýâò øèíãýæýý. Òýäíèé äóó áîëãîíä òýð á¿òýýëýý ÷èí ñýòãýëýýñýý òîãëîæ áóé íü èëýðäýã áàéâ. “You Khow you’re right”, “Sliver”, “Smells Like Teen Spirit” çýðýã äóóíóóä íü îð÷èí ¿åèéí õºãæìèéí ñýòãýëãýýíèé ¿íýò ç¿éëñýýð àéìøèãã¿é îðîëäñîí á¿òýýë¿¿ä áîëæ õóâèðñàí áàéëàà.

Õà÷èí äýìèé ìºðò뺺 èòãýë ¿íýìøèë áîë÷èõñîí îéëãîìæã¿é ñèñòåì¿¿ä ¿íýõýýð áàéäàã íü ò¿¿ãýýð íîòëîãäîæ, îþóí ñàíààíû ýðõ ÷ºëºº õè÷íýýí ÿâöóó áîëæ áàéñàí íü òýãæ õàðàãäëàà.

Êóðòûí ¿ãñ àéìøèãò õàøãèðààí, ýñâýë ¿õëèéí ãóíèãò øèâíýý íýâò øèíãýñýí ãðàíæ ðîê õºãæ캺ð õ¿ì¿¿ñò õ¿ð÷, ò¿¿íèéã ðîê õààí áîëãîæ, õàðèí áàãààñ íü ñàëàõã¿é äàãàæ, îëîí æèë òàð÷ëààñàí àðõàã, õóó÷ ºâ÷èí íü Êóðòèéã ãåðîéíû õýðýãëýã÷ áîëãîâ.

Êóðò íàéç á¿ñã¿é Êóðòíýé Ëîîâòîé öàãèéã ºíãºðººõ áîëæ, 1992 îíû 2 äóãààð ñàðûí 24-íä Êóðòíýéòýéãýý Õàâàéä ãýðëýýä, óäàëã¿é 1992 îíû 8 ñàðûí 18-íä îõèí Ôðýíñèñ Áèéí Êîáàéí Ëîñ Àíæåëîñò òºð뺺. Õàðèí Êóðòýä ãåðîéíîîñ ñàëàõ áîäîë òºðñºí ÷ íýã ë çàâäñàíã¿é.

Åñä¿ãýýð ñàðä ÌTV Âèäåî Ìþçèê Àâàðäñ ¸ñëîëûí àæèëëàãààí äýýð “Smells Like Teen Spirit” äóóíû êëèï íü Øèëäýã àëòåðíàòèâ Âèäåîãîîð, õàìòëàã ººðºº Øèëäýã Çàëóó õàìòëàãààð øàëãàð÷, Íèðâàíà ø¿òýí áèøðýã÷äèéíõýý ñýòãýë ç¿ðõýíä òºäèéã¿é õºãæìèéí åðòºíöºä ìºíõðºâ.

1993 îíû õàâàð, 3 äóãààð ñàðûí 2-íä Êîáàéí ãåðîéíûã õýòð¿¿ëñýí òóíãààð õýðýãëýñýí ÿâäàë ãàð÷, ò¿¿íèéã õýâëýëýýñ òàñ íóóæýý. Äàðàà ñàðä íü Êîáàéí àìèà õîðëîõîîð çàâäàí óãààëãûí ºðººíä ººðèé㺺 ò¿ãæèæ îðõèñîíä Ëîîâ Ñèýòëèéí öàãäààã äóóäæýý.

Õýö¿¿ áàéñàí ÷ óäàëã¿é ãàéõàìøèãò “In Utero” öîìîã ìýíäëýõýä, óäàõã¿é á¿õ þì ñàéõàí áîëíî ãýæ ¿çýñãýëýíò Êóðòíýé èòãýæ áàéëàà.

Íèðâàíàãèéí àëäàð õ¿íä çîãñîëòã¿é ºãññººð, õºãæìèéí ìýäðýìæ, òºãñ çîõèëäëîãîî íü óëàì á¿ð õºãæñººð, 1993 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðä õ¿íèé õºãæìèéí ò¿¿õýíä óðëàãèéí àâúÿàñ áà õºãæìèéã ÷èí ñýòãýëýýñýý òîãëîõûí ãàéõàìøèãò áýëýãäýë áîëæ ¿ëäñýí àëäàðò Íüþ-Éîðêèéí Àíïëàããåäàà òîãëîëîî. Ø¿òýí áèøðýã÷èä íü ãàëçóóðàõàà äºõºæ, òàíõèì äàëàéí äàâàëãàà øèã ë äàâàëãààëæ áàéâ. Õºãæìèéí ø¿¿ìæëýã÷èä Ẻí ñåíñààöè äýãäýýæ, Àíïëàããåäûí íýð àëäàð äýëõèé äàÿàð ò¿ãëýý.

1994 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðä Àìåðèêèéí àÿëàí òîãëîëòîî äóóñãàõàä Íèðâàíàã ðîêèéí ýõ íóòàã Ãåðìàí îðîí, äàðàà íü øèíý ñî¸ëûí ºëãèé Èòàëèèéí õîòóóä òýâ÷ýýðòýé õ¿ëýýæ áàéëàà. Íèðâàíà 2 äóãààð ñàðûí 29-íä Ìþíõýíä áóò àâ÷, òýãýýä Êîáàéí Ëîîâûí õàìò àìðàõààð Ðîì õîòîä õ¿ðëýý. Õàðàìñàëòàé íü, îëîí îëîí ýçýíò ã¿ðýí, ñóóò ñýòãýã÷äèéí ìºíõ áóñûã ¿çñýí, ñî¸ëûí ýöýã áîëñîí èõ õîòóóä Íèðâàíà õàìòëàãèéíõàí ãóðâóóë õàìò òàéçàí äýýð áàéãààã ýöñèéí óäàà õàðæýý.

1994 îíû 3 äóãààð ñàðûí 4. ÀÍÓ-ûí Ñèýòë õîò. Íèðâàíà õàìòëàãèéí àõëàã÷ Êóðò Êîáàéí ðîõèïíîë õýðýãëýæ, äàðñ óóæ, òýãýýä àìèà õîðëîõîîð çàâäàæ, Ñèýòëèéí öàãäààãèéí ãàçàð Êóðòûã àìèà õîðëîõîîð çàâäñàíä íü áóðóóòãàâ.

3 äóãààð ñàðûí 30-íä Êóðòíýé Ëîîâ áîëîí Íèðâàíàãèéí ìåíåæåð¿¿ä Êîáàéíûã õàð òàìõèíû àëáàäàí ýì÷èëãýýíä îðóóëñàí ÷ òýð íýã õîíîîä ë ýìíýëãýýñ îðãîæ õýíä ÷ õýëýëã¿é Ñèýòë äýõ ãýðòýý èðëýý. Ò¿¿íèéã óëñ äàÿàð ýðýí ñóðâàëæëàâ. Õýí ÷ ¿ë ìýäýõ øàëòãààíààð, ýñâýë îãò øàëòãààíã¿é ÷ áàéæ ìàãàäã¿é, ÿìàð ÷ áàéñàí Êîáàéí ¿õýëòýéãýý óóëçëàà. Íèðâàíàãèéí áîãèíîõîí áîëîâ÷ ãàë õàëóóí ýðèí ¿åèéã òºãñãºë áîëãîæ áóóí äóó òàñõèéõ õ¿ðòýë òýð á¿õ ºâ÷èí çîâëîí ò¿¿íèé òóóðâèæ áàéñàí õºãæèìíèé öààíà õàëõëàãäñàí áàéæýý. 4 ä¿ãýýð ñàðûí 5-íä Êóðò Êîáàéí Ñèýòë äýõ ãýðòýý òîëãîé ðóóãàà áóóäæýý. Ò¿¿íèé öîãöñûã 4 ä¿ãýýð ñàðûí 8-íä ë îëîâ.

Ðîéòåðñ àãåíòëàãààð “Äýëõèéí àëäàðò ðîê õàìòëàã Íèðâàíàãèéí äóó÷èí Êóðò Êîáàéí 1994 îíû 4 ñàðûí 8-íä Áààñàí ãàðàãèéí ºã뺺 27 íàñòàéäàà Ñèýòë õîò äàõü ãýðòýý àìèà õîðëîñîí áàéäàëòàé ¿õñýí áàéæýý. Ò¿¿íèéã çàñâàðûí àæëààð ÿâæ áàéñàí öàõèëãààí÷èí îëîâ. Áèåèéíõ íü îéðîëöîî áóó, ìºí àìèà õîðëîõäîî áè÷ñýí çóðâàñ îëäñîí” ãýæ ìýäýýëëýý.

“Áèä á¿õýí ÷àäâàðëàã àâúÿàñòàí, äîòíû àíä, õàéðò íºõºð áà ààâàà àëäñàíäàà ã¿íýý õàðàìñàí ãàøóóäàæ áàéíà” õýìýýí Êóðòûí ìåíåæìåíòèéí êîìïàíè Ãîëä Ìîóíòýéí Ýíòåðòàéíìåíò õýëëýý.

Õàìòëàãèéí àõëàã÷ Êóðò Êîáàéí ¿õñýíýýð Íèðâàíà õàìòëàãèéí, øàòàæ ä¿ðýëçýæ áàéñàí àìæèëòûí çàì íü òàñàð÷, òàéçàí äýýð àõèí õýçýý ÷ ¿çýãäýõã¿é áîëñîí áèëýý.

Õàìòëàãèéí õî¸ð ãèø¿¿í íü Êóðò-Íèðâàíàãèéí õºãæìèéã ¿ðãýëæë¿¿ëæ ÷àäñàíã¿é. Ò¿¿íèé òîãëîæ áàéñàí óðñãàëä àõèí èë¿¿ õºãæ¿¿ëýõ õºãæìèéí ýëåìåíò ¿ëäñýíã¿é. Òýä á¿õíèéã õèéñýí. Íèðâàíàãèéí öîìãóóä òýð ¿åýñ õîéø ºíººã õ¿ðòýë áîðëóóëàëòààðàà äýýã¿¿ð áàéðàíä áàéñààð áàéíà. Êóðò Êîáàéíûã ø¿òýí áèøðýã÷ çàðèì ôàíàòèêóóä ò¿¿íèéã áóðõíû ýë÷, Ìèñøí áàéñàí ãýæ èòãýæ, ñ¿ì õ¿ðòýë áàéãóóëñààð. Íèðâàíàãèéí áºìáºð÷èí Äýéâ, ãèòàð÷èí Êðèñ õî¸ðûã, îääûã òîéð÷ á¿÷äýã òýð ë õýë àì, öóó ¿ã, õàðààë åðººë äàãàñààð…

Êóðò äýíä¿¿ èõ þì ¿ëäýýæýý. Òýð ãðàíæ ðîêèéã òóéëä íü õ¿ðòýë õºãæ¿¿ëýýä, ïàíê, ïîñò-ïàíê, èíäè ðîêèéã äýëãýð¿¿ëæ, ºìíº íü äýëõèéä ÿìàð ÷ õàìòëàãèéí òîãëîîã¿é óðñãàëûã ãàðãàñàí þì. Òýäíèé äóóíóóä ãàë äºë íü ä¿ðýëçñýí ìºðò뺺 ÿðóó òóíãàëàã áàéëàà. Íèðâàíàãààñ õîéø ðîê õ¿íèé ñýòãýëãýýíä æèíòýé áàéð ñóóðü ýçëýõ áîëñîí.

Íèðâààíä õ¿ðýõ çàì ãàãöõ¿¿ ñýòãýëãýýíèé ýðõ ÷ºëººãººð äàìæèæ áàéæ ë áîëîìæòîé ãýäãèéã, ò¿¿íèé òóëä õ¿íä ýðõ ÷ºëººíä øóíàñàí àãóó èõ õàéð áàéõ ¸ñòîé ãýäýã ¿ãèéã áèäýíä õ¿ðãýõ ãýæ ë Êóðò Êîáàéí á¿òýýæ, äóóëæ, Àíïëàããåä òîãëîæ áàéæýý. Íèðâàíàãèéí ¿íý öýíý íü ÷óõàì ¿¿íä áàéæ, ò¿¿íèé äóóíóóäûã ñîíñîõ á¿ðò Êóðò Êîáàéíû ¿ãñ, Êðèñèéí áàññ, Äýéâèéí í¿æèãíýýí õîëèëäîí ñ¿ëýãäýæ àìüäðàëûí óòãà ó÷ðûí òóõàé ãàøóóí ìýäðýìæ òºð¿¿ëíý. Òýä êàïèòàëèçìä öýã òàâüñàí òàâèàä îíû îþóí ñàíàà áà óðëàãèéí Õèïïè ýðãýëò, óëàìæëàëûí õ¿ëýýñèéã òàñ òàòñàí íàÿàä îíû Ñåêñèéí õóâüñãàëûí ìºí ÷àíàðûã ¿ðãýëæë¿¿ëæ, õ¿í òºðºëõòíèé XX çóóíû ñýòãýëãýýíä òîä óë ìºðºº ¿ëäýýñýí ïîñòìîäåðí ôèëîñîôèéí óðëàãèéí íýãýí èëðýë áîëæ áàéæýý. ×óõàì òèéìýýñ, ºíººã õ¿ðòýë ¿ðãýëæèëæ áóé îþóí ñàíààí äàõü ýðõ ÷ºëººíèé õóâüñãàëûã òàëàðõàí äýìæèã÷èä Íèðâàíà õàìòëàãèéí öîìãóóäààñ çààâàë àâ÷ ñîíñäîã ó÷èðòàé àæ.

Õàðèí ìîíãîë÷óóä áèä óðëàãèéí òóõàé þó ìýäýõ âý? Õ¿íèé ñýòãýëãýýíèé íýã îðãèë áîëñîí ðîê õºãæìèéí òóõàé, ò¿¿ãýýð õ¿÷ ò¿ðýí èëýðäýã îþóí ñàíààíû ýðõ ÷ºëººíèé òóõàé, òýð óòãààðàà ºíºº ¿åèéí îëîí íèéòèéí ôèëîñîôè ñýòãýëãýýíèé òóõàé áèä þó õýëæ ÷àäàõ âý?

Íèðâàíà õàìòëàãèéã áèøðýí ø¿òýã÷ Í.Àëòàíòºãñ (Salhi abugai) òýðëýâ.
Øèëäýã ñýòã¿¿ë, 2005 îí.

_________________
Hun buhen ooriin tuuhtei.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Jul.16.06 7:15 pm 
Offline
Улайсан Хурцсах Гал Цог Гишvvн

Joined: Apr.19.06 10:16 am
Posts: 1732
Image

Kurtiin maani vhliin gerchilgee :crysad:


Last edited by ROCKDJ on Jul.22.06 12:09 am, edited 1 time in total.

Top
   
 Post subject:
PostPosted: Jul.22.06 12:17 am 
Offline
Улайсан Хурцсах Гал Цог Гишvvн

Joined: Apr.19.06 10:16 am
Posts: 1732
Image
Куртын үхэхээсээ өмнө бичсэн захиа гэсэн. Энэ мөн болов уу Куртээ?


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Oct.16.06 12:58 pm 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн
User avatar

Joined: May.07.06 2:06 pm
Posts: 14
Location: smongol
Nisvanis bas goyo hamtlag shuu~~
Huchiltorogch

Image
01. Gerelt Ireedui Namaig Duudna
02. Surguli Nuraasai
03. Huchiltorogch
04. Erchuudiig Uzen Yadah Setgeliig Nadad Ogooch
05. Ter Oilgojee
06. Namaig Yaa...
07. Abort
08. Zarim Ohiduud
09. Emiin San Ruu Alhsan Nii
10. Haranhui Tseejnii Tsonh
11. Badarchin
12. Yaagad
13. Margash End
14. Chamd Namaig Sergeeh Yuu Ch Alga
15. Aav aa!Aav aa!
16. Zovhon Sex
17. Bi Tamhia Tataad Duusaj Baina

http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... Duudna.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... raasai.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... orogch.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... Ogooch.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... lgojee.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... _Ya....mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... _Abort.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... hidiig.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... san_Ni.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... _Tsonh.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... archin.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... Yagaad.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... sh_End.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... h_Alga.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... Aavaa!.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... on_Sex.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... _Baina.mp3Saaral Uye

Image

01. Tesrelt
02. Moroodol
03. Bolson Yavdal
04. Hejee Negen Tsagt Bid Nisej Magadgui
05. Esreg Utgaar Nii
06. Saaral Uye
07. Uitgar
08. Huchtei Durlal
09. Setgegdel
10. Yuu ch Bish
11. Uschinii Gazar
12. Tuvegtei Asuudal
13. Chamaig Sanana
14. Chi Saihan Ch
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... esrelt.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... roodol.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... Yavdal.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... gadgui.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... aar_ni.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... ral_Ye.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... Uitgar.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... Durlal.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... gegdel.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... h_Bish.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... _Gazar.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... suudal.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... Sanana.mp3
http://www.mongolculture.com/mp3/mgl/mp ... han_Ch.mp3Nisdeg Tavag

Image

01. Ulaan Heruulch
02. Uhliin Tuhai Hogjiltei Duu
03. Natashag Vampirt
04. Namaig Av
05. Muu Zurshil
06. Minii Nirvana
07. Lolita
08. Nisdeg Tavag
09. Gants Biye Zaluu
10. Ehleliin Tendees
11. Dugaar Horoonii Irgedees
12. Tseverlegch
13. Chingis
14. Buga Uramdah Tsagaar
15. Hav Haluun Nuuran Deer
16. Aj Jargaltai Togsdog
17. Ongorson Shono
18. Ulaanbaatart Tavtai Moril

_________________
www.smongol.com/forum


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Nov.05.06 2:25 am 
Offline
Улайсан Хурцсах Гал Цог Гишvvн

Joined: Apr.19.06 10:16 am
Posts: 1732
Image


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Mar.12.07 4:06 pm 
Offline
Жирийн Нэгэн Гишvvн
Жирийн Нэгэн Гишvvн

Joined: Mar.06.07 4:14 pm
Posts: 15
OOOOOHHHHHHHHHHHHHHH MMMMMMMYYYYYYYYYYYYYYY GGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOODDDDDDDD
KURT COBAIN CH YOSTOI AGUU HUN SHUU :angel: :angel: :angel: :angel:


About a Girl
I need an easy friend
I do... with an ear to lend
I do... think you fit this shoe
I do... but you have a clue
I'll take advantage while
You hang me out to dry
But I can't see you every night (for) free
I'm standing in your line
I do... hope you have the time
I do... pick a number too (to or two)
I do... keep a date with youCome As You Are
Come as you are, as you were,
As I want you to be
As a friend, as a friend, as an old enemy
Take your time, hurry up
The choice is your, don't be late
Take a rest as a friend as an old memoria
Come dowsed in mud, soaked in bleach
As I want you to be
As a trend, as a friend, as an old memoria
And I swear that I don't have a gun
No I don't have a gun

Jesus Wants Me For A Sunbeam (Vaselines cover)
Jesus don't want me for a sunbeam
Sunbeams are not made like me
Don't expect me to cry
For all the reasons you had to die
Don't ever ask your love of me
Don't expect me to cry
Don't expect me to lie
Don't expect me to die for thee.


Dumb
I'm not like them
But I can pretend
The sun is gone
But I have a light
The day is done
But I'm having fun
I think I'm dumb
or maybe just happy
Think I'm just happy
my heart is broke
But I have some glue
help me inhale
And mend it with you
We'll float around]

And hang out on clouds
Then we'll come down
And I have a hangover...Have a hangover
Skin the sun
Fall asleep
Wish away
The soul is cheap
Lesson learnedd
Wish me luck
Soothe the burn
Wake me up
GEH METDEE NIRVANA-GIN DUUNUUDIN LYRECS avahig husvel...


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.21.09 11:49 am 
Offline
Ахмад Гишvvн
Ахмад Гишvvн

Joined: Apr.12.07 11:49 am
Posts: 587
Image

Nirvana Complete Discography
9 albums, 6 Singles Box, CD covers
MP3 224 kbps | ~900MB
Genre: Rock, Grunge
Included:
Nirvana - 1989 - Bleach
Nirvana - 1991 - Nevermind
Nirvana - 1992 - Hormoaning
Nirvana - 1992 - Incesticide
Nirvana - 1993 - In Utero
Nirvana - 1994 - Unplugged in New York (1994)
Nirvana - 1996 - From the Muddy Banks of the Whiskah
Nirvana - 2002 - Nirvana
Nirvana - 2004 - The Very Best Of

Nirvana - Singles Box - Come As You Are [Single]
Nirvana - Singles Box - Heart-Shaped Box [Single]
Nirvana - Singles Box - In Bloom [Single]
Nirvana - Singles Box - Lithium [Single]
Nirvana - Singles Box - ll Apologies [Single]
Nirvana - Singles Box - Smells Like Teen Spirit [Single]


endees tataj abaariai
http://allfreedownloadlinks.com/audiobo ... scography/

_________________
bi itgetsen......


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.25.09 7:26 pm 
Offline
Асуулт Самбарын Хvндэт Харуул
User avatar

Joined: Apr.24.08 4:25 pm
Posts: 5083
Last Days 2005
Image
http://www.youtube.com/watch?v=HFWnZW3esb8

_________________
[ d e a c t i v a t e d ]


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.28.09 12:25 am 
Offline
Асуулт Самбарын Ахлах Манаач
User avatar

Joined: Jan.04.08 4:35 pm
Posts: 4078
Maybe! But Who Knows? 8)

_________________
Sunshine of the Spotless Mind


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.28.09 12:30 am 
Offline
Гишvvн
User avatar

Joined: Sep.01.06 11:10 am
Posts: 1825
Location: UB
Quote:
Maybe! But Who Knows? 8)
Yahawdee. Odoo medej bgaagaasaa law 2 dahin iluu ih meddeg boloh boluu gej. halit meddeg bsan garud ni yag yu hiij baiw ene hun geh met iluu sonirhdog gedeg utgaar l hellee... Ternees hen medeh ni chuhal bish!

:-D

_________________
A Heavy Metal Memoir


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.28.09 1:28 am 
Offline
Хөдөлмөрийн Гавъяат Гишvvн
User avatar

Joined: Aug.15.06 3:10 pm
Posts: 2443
Location: 2 yortontsiin zaag deer.
Quote:
Quote:
Maybe! But Who Knows? 8)
Yahawdee. Odoo medej bgaagaasaa law 2 dahin iluu ih meddeg boloh boluu gej. halit meddeg bsan garud ni yag yu hiij baiw ene hun geh met iluu sonirhdog gedeg utgaar l hellee... Ternees hen medeh ni chuhal bish!

:-D

хахахаха

who nows

хахахаха. цм минээ сайхан ойлгож байна шүүүү :hehe: :hehe: :hehe:

_________________
bless my life


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.28.09 1:49 am 
Offline
Гишvvн
User avatar

Joined: Sep.01.06 11:10 am
Posts: 1825
Location: UB
who knows - hen medlee... bishuu?

_________________
A Heavy Metal Memoir


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.28.09 2:19 am 
Offline
Хөдөлмөрийн Гавъяат Гишvvн
User avatar

Joined: Aug.15.06 3:10 pm
Posts: 2443
Location: 2 yortontsiin zaag deer.
Quote:
who knows - hen medlee... bishuu?
harin teheer chine utga ni arai ooroor orhiim bishuu :mrgreen: :mrgreen:

mani bol tegj l bodoj bshuu

_________________
bless my life


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.28.09 6:26 pm 
Offline
Асуулт Самбарын Ахлах Манаач
User avatar

Joined: Jan.04.08 4:35 pm
Posts: 4078
Хэн мэддэг биш Хэн мэдлээ? Юу болохыг мэдэхгүй. (гэсэн утгаар) :wink: 8)

_________________
Sunshine of the Spotless Mind


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.29.09 10:32 pm 
Offline
Асуултын Архаг Мангас Гишvvн
User avatar

Joined: May.24.06 2:56 pm
Posts: 3521
english lesson bolood yavtsan bnshd

_________________
Love Metal


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.31.09 4:53 pm 
Offline
Хайр Булаасан Гишvvн
Хайр Булаасан Гишvvн
User avatar

Joined: Nov.26.07 5:29 pm
Posts: 314
hehe...come as you are... :wd:


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Mar.31.09 5:50 pm 
Offline
Tesseract Club Member
User avatar

Joined: Aug.23.05 8:06 pm
Posts: 2960
Location: АСУУЛТ.net
Seasons in the sun энгийн мөртлөө дажгүй коверлосон санагддаг

_________________
B4 FB, JB was cool, ASUULT.Net


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Apr.05.09 3:53 am 
Offline
Ноёлогч Гишvvн
Ноёлогч Гишvvн
User avatar

Joined: Mar.10.07 7:52 pm
Posts: 1045
Location: in Ijris. more specifically in Alicante.
Nirvana хэзээ ч хуучирахгүй, хүн бүхний зүрхэнд хоногшсон хэвээрээ л байх болно. Энийг хэн ч баталгаатай хэлнэ.

_________________
Ave Atque Vale


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Apr.05.09 4:11 am 
Offline
Хvндэт Гишvvн
Хvндэт Гишvvн
User avatar

Joined: Apr.15.08 12:36 pm
Posts: 169
Location: Хаваржаандаа гарлоо гэж
come as u as
come as u friend

nudee aniaal dulmar shu neere

_________________
tsesci Daadar
!nV!$!bLuE|STS|


Top
   
 Post subject: Re: Nirvana***
PostPosted: Apr.05.09 2:09 pm 
Offline
Асуулт Самбарын Хvндэт Харуул
User avatar

Joined: Apr.24.08 4:25 pm
Posts: 5083
GODFATHER OF GRUNGE ROCK

_________________
[ d e a c t i v a t e d ]


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 287 posts ]  Go to page 1 2 3 4 512 Next

All times are UTC+09:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron

Copyright Asuult.NET © 2000-2015.
Administrative Contact: Khundaga Khurelbaatar [hundaga@hotmail.com]
Tel: 1-888-303-4927, Fax: 1-888-406-2264.
Powered by phpBB © 2000-2015 phpBB Group. Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited